eCommerce page SEO Cheatsheet

eCommerce page SEO Cheatsheet

Steal my eCommerce page SEO Cheatsheet: Based on our A/B tests, this design converts the most visitors into paying customers. Numbers explained: 1. 𝗧𝗿𝘂𝘀𝘁 𝗦𝗶𝗴𝗻𝗮𝗹𝘀: Show credit card safety, phone number, and delivery info clearly for trust.2. 𝗛𝗧𝗧𝗣𝗦/𝗦𝗦𝗟: Use “https://” and update certificates for safety.3. 𝗖𝗮𝘁𝗲𝗴𝗼𝗿𝘆 𝗯𝗿𝗲𝗮𝗱𝗰𝗿𝘂𝗺𝗯𝘀: Use signs to help users find products.4. 𝗖𝘂𝘀𝘁𝗼𝗺𝗲𝗿…

Koperativë Hesapi

Koperativë Hesapi

Mu desh 2 vite që të riparoja një problem të cilin mekaniku i makinës nuk arriti ta realizonte. Do thoje ti lexues, ore po coje tek një tjetër, edhe une do të thoja – Po hë ku ta coj, njeh ndonjë? Po do thoje ti – Po njof njërin, po dhe ai çka, ja te…